Koor Laudate
Heist-Statie

Parochie kerk H.Hart
     
Pinkster viering 2023  
     
 
Vandaag hebben wij de Pinksteren gebedsviering opgeluisterd.

We zongen volgende liederen :
- Een simpel openingslied
- Kom Schepper
- Wees gegroet, O Sterre
- Exaltabo Te, Deus meus
- Lief Vrouwke
- De Geest des Heren

Voorgegaan werd door Gerry Bellekens die er een zeer stemmige viering wist van te maken.