Koor Laudate
Heist-Statie

Parochie kerk H.Hart
     
Over ons    
Het koor Laudate is opgericht in 1971. We zijn het parochiekoor van Heist-Station en verzorgen de eucharistievieringen tijdens de kerkelijke hoogdagen. We beperken ons niet alleen tot deze vieringen maar werken ook graag mee aan grotere projecten in samenwerking met andere muziekverenigingen.
 

Koor Laudate

 
We tellen momenteel 44 zingende leden waarvan 19 sopranen, 16 alten, 5 tenoren en 4 bassen. Ons jongste koorlid is 33 jaar, ons oudste koorlid 93 jaar en de gemiddelde leeftijd is 65 jaar.  
 
Onze dirigente    
Ilse Van Dessel
Ilse Van Dessel (°1962) volgde als kind notenleer, piano, dictie en zangles aan de academie van Heist-op-den-Berg. Als negenjarige werd ze lid van het koor. Vijftien jaar later nam zij de leiding van het koor op zich. Hiervoor volgde ze dirigentencursussen bij o.a. Marcel Onsia en Michaël Scheck. Muziek is en blijft haar grote hobby.
 
     
Onze orgeliste    
Godelieve Dirkx
Als dochter van een muzikale vader (Theo Dirkx, eerste dirigent van het koor) begon Godelieve Dirkx op zevenjarige leeftijd met pianolessen in de muziekacademie te Eisden (Maasmechelen). Ze vervolgde de opleiding aan de academie in Heist-op-den-Berg. In mei 1968 nam zij de taak van orgelist op zich in de Heilig-Hartkerk. Toen Theo Dirkx gevraagd werd om een koor op te richten, nam zij de taak van begeleider op zich. Deze taak vervult zij nog steeds. Zij is ook spelend lid van het symfonisch jeugdorkest van de academie (op viool) en actief als begeleider in diverse parochies.