Koor Laudate
Heist-Statie

Parochie kerk H.Hart
    Privacy
   

Vanaf mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe Europese wetgeving van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie, moet de privacy en de persoonsgegevens van alle burgers beter beschermen.
Grote en kleine bedrijven, organisaties, verenigingen en andere initiatieven moeten hiermee rekening houden.

Het Koor Laudate bevestigt hiermee dat wij GEEN persoonlijke gegevens opslaan onder welke vorm dan ook tenzij U ons hiervoor uitdrukkelijk de toestemming geeft.

Daarom plaatsen wij ook GEEN cookies op uw computer.